Nesodden 9-12. 2005

Dette er en fars protest mot tildelingen av Nobels
fredspris 2005.
AEIA og deres direktør Mohamed ELBaradei arbeider for
å fremme vekst og utvikling av atomkraft. AEIA har
arbeidet aktivt for Euratom 96/29.

Euratom direktivet 96/29 er vedtatt av alle EU land
bortsett fra ett.
Direktivet åpner for å tillate utblanding av
radioaktivt avfall I forbruksvarer.

Norge kan nekte import eller omsetning av produkter
som kan medføre helse eller miljørisiko. Forutsatt at
dette ikke strider mot internationale avtaler Norge er
tillsluttet. Vi har EØS-avtalen med EU.

Radioaktivt avfall kan blandes I alle forbruksvarer
bortsett fra: Mat, barneleker, smykker og kosmetikk.
Hva med Vildes tannbørste, sykkel eller briller?
 

Lørdag 10-12-05 vil Kunstner og skuespiller Torbjørn
Davidsen og hans
datter Vilde frakte en gravsten fra deres hjem på
Nesodden til Nobel instituttet I Oslo. Annkomst Aker
brygge kl 0925, før Torbjørn begynner sin vandring med
gravstenen på ryggen til Nobel insituttet. Annkomst kl
10. Direktøren har pesonlig utalt at Davidsen
selvfølgelig bare må demonstrere, da vi lever I et
fritt og demokratisk land. Hvis politi og
sikkerhetsstyrker etterfølger denne oppfordring 
vil gravstenen bli satt og krans nedlagt på plenen
foran Nobel instituttet. 

                           
Torbjørn M Davidsen.
Linker:
Euratom direktivet
Kortfilm om Euratom (50 mb)